N vN d ms
ŽRr 1578 1643 ]5ʉ ˎ ]˖{[VΔˎ] 45000 ŽR
ΑSo 1566 1615 | F쑽G[ƘVۖ؏] 33110 Όie
ԋ玞 1295 1333 ]4ʉ ͎ q{[] ԋv
ԏ 1455 1496 ]3 v {[ld] ԏ
HRG 1554 1623 ]˖{[SC] 1000 HRՍN
HRd 1586 1640 ]5ʉ C ]˖{[ڕt] 4000 HRG
q鐳 1573 1637 ]5ʉ } 쒉[ƘV|] 26000 qݏd
1547 1611 ]5ʉ eJ LbGg[sb{] 225000 dp
K 1576 1613 ]4ʉ ]˖{[IBˎ] 376563
` 1358 1408 b {[Α叫R] `F
Md 1577 1647 ]5ʉ ɉ ˔[ƘV] 2000
H 1602 1675 ]4ʉ ]L ]˖{[VEˎ] 8@@ g
O 1819 1857 ]5ʉ ɐ ]˖{[VRˎ] 11@@
qov 1458 1541 xc q
J{ 1612 1671 ]5ʉ Δn ]˖{[ss] 1200 J{
J{ 1650 1708 ]5ʉ ߍ] ]˖{[SC] 1500 J{
r[ 1556 1630 An [ƘV] 1@@ rP
LnL 1569 1642 ]4ʉ ]˖{[vĔˎ] 211839 Ln
Lgs 1558 1607 ]5ʉ F{[ƘV] 15500 Lg
b 1538 1600 LbGg 6@@ cMd
dM 1557 1621 ]5ʉ Δn ]˖{[Vˎ] 56000 \
@@
ɒ 1590 1662 ]4ʉ Eߑv ]˖{[ˎ] 3@@ ɒ
ɒF 1590 1659 | ]˖{[VFˎ] 30@@ ɒ
ɒ 1656 1717 | ]˖{[VFˎ] 30@@ ɒ
ɒJ 1815 1860 ]4ʉ | ]˖{[VFˎ] 30@@ ɒ
э@ 1648 1663 [] 3500 ɒB@
эr 1649 1671 Y [] 3500 c@
ɖؒ 1543 1603 L rcP[ƘVO؏] 37000 @
rcP 1564 1613 3 Qc ]˖{[PHˎ] 52@@ rcP
rcRV 1577 1618 oH rcP[ƘV] 32000 rcV
rc 1584 1616 ]4ʉ ] ]˖{[PHˎ] 42@@ rcP
rcP 1611 1647 ]4ʉ Eߑv ]˖{[ԕˎ] 34700 rcP
r 1611 1659 ]˖{[ˎ] 171800 r
ΐN 1554 1642 ]5ʉ ד ]˖{[{ˎ] 8@@ ΐ쐔
ΓcO 1560 1600 ]4ʉ LbGg[saR] 194000 Γcp
‘qd 1545 1624 ]4ʉ ]˖{[si] 16600 ‘qDd
‘qd@ 1586 1656 ]4ʏ Eh ]˖{[si㥊֏hˎ] 5@@ ‘qd
‘qd 1588 1638 ]5ʉ я ]˖{[[aˎ] 16000 ‘qd
‘qd 1664 1684 ]5ʉ z ]˖{[ˎ] 2@@ ‘qd
s 1557 1620 ]5ʉ ]˖{[Oˎ] 41300 s
ɓd 1650 1669 я [] 2670
_ 1539 1612 ]˖{[ɐˎ] 1@@ _d@
_d 1648 1707 ]5ʉ ]˖{[NRˎ] 13000
ce 1577 1650 C [ƘVF{] 14000 ce
t 1571 1628 ]5ʉ n GH[ƘV] 5@@ ѐG
tg 1618 1656 ]5ʉ ɐ ]˖{[@ԓ] 5000 t
tx 1640 1684 ]5ʉ Ό ]˖{[N–ˎ] @12000 tg
V[ 1554 1634 h [ƘV] 2@@ V
㐳A 1577 1628 ]5ʉ v ]˖{[V{ˎ] 52500 㐴G
㐭d 1585 1661 ]5ʉ } ]˖{[ڕtˎ] 13000 㐴G
1654 1720 ]5ʉ ] ]˖{[ЕsȔˎ] 1@@ 㐳C
1556 1640 Eq F[ƘV] 4000
[d 1617 1699 ΉEq Ô[ƘV] 2200 [d
}d 1553 1627 ]5ʉ L 6000 }Yq
Εc@ 1584 1647 V [ƘV] 5400 Εci
@@
㐙i 1555 1623 ]3 [ LbGg[Vᏼ] 120@@ i
1578 1634 ]5ʉ V ]˖{[ԓ] 9000
F쑽G 1572 1655 ]3 [ LbGg[VR] 574000 F쑽
cM 1613 1651 ]5ʉ MZ ]˖{[Oˎ] 15000 c
La 1553 1636 5000 La
@@
`O 1356 1399 v {[h] O
` 1477 1528 v {[Ǘ̑㥎h] O
@ 1556 1624 [ƘVېX] 1000
蒷s 1560 1632 ׈ [ۏ] 1 300
F` 1577 1612 ]5ʉ ] ]˖{[] 3300 Fg
j 1553 1622 z [c] 1@@
Ɨ 1556 1615 zO F쑽G[ƘVΏ] 23300
d 1579 1614 q Gs[ƘVÐ] 33000
}g 1548 1616 ]5ʉ a g[ƘVR] 35000 }
Ə 1577 1614 ]5ʉ Vv ]˖{[Fs{ˎ] 10@@ M
i 1541 1624 ]5ʉ ɗ\ [ƘV] 12000 @
Չp 1571 1643 ]5ʉ [lg] 14450 i
cPI 1651 1707 z ]˖{[ڕt] 1700 c`
͐M 1554 1593 `Eq c@ 5000 ͗ǒ
͔V [ƘV] 11300 pۏv
I 1827 1868 ]5ʉ ]˖{[s] 2700 I
DcM 1534 1582 2 Eb y 405@@ DcMG
DcM 1557 1582 ]3 Hc 򕌏 DcM
DcM 1662 1716 ]4ʏ \o ]˖{[Ɗ̐] 2060 DcV
їv 1544 1603 n |`[ƘV] 1@@ їr
@@
1610 1685 ]5ʉ b ]˖{[Еsˎ] 13000
XܐM 1610 1664 z ]˖{[@ԑg] 1000
e 1573 1608 X[ƘV] 8000 e
Ћˊ 1556 1615 ]5ʉ s ]˖{[cˎ] 4@@ Ћ˒
Бqij 1557 1615 [Ώ] 16000 Бqid
cc 1568 1622 ]5ʉ B 7438
1537 1593 ]5ʉ ] LbGg[b{] 24@@ i
1549 1613 ]˖{[g] 2000
1562 1611 ]5ʏ ] ]˖{[F{ˎ] 515000
Ö 1563 1631 ]4ʉ ]n ]˖{[Ôˎ] 40 695
1580 1648 En [ƘV] 6 600 d
1592 1661 ]4ʉ ] ]˖{[Ôˎ] 40@@ Ö
L 1600 1653 ]4ʉ ] ]˖{[F{ˎ] 515000
p 1652 1712 ]5ʉ n ]˖{[Npˎ] 25000 F
򌰎 1248 1301 z q{[tlɐ]
Xd 1558 1615 ]5ʉ o_ ]˖{[Rˎ] 38700 id
X 1648 1672 ]5ʉ ˎ ]˖{[Rˎ] 3 700 X
[P 1612 1673 q Ô 1800
T䢋 1557 1612 ]5ʉ ]˖{[ˎ] 38000 ij
Tcj 1558 1633 L[ƘV] 1 300
1556 1595 3 Qcˎ LbGg[ᏼ] 919320 G
Gs 1583 1612 ]4ʉ ]˖{[Ôˎ] 60@@
1603 1627 Qc ]˖{[Ôˎ] 60@@ Gs
m 1604 1634 ]4ʉ ] ]˖{[Rˎ] 24@@ Gs
EMY 1601 1639 ]5ʉ zO ]˖{[gԓ] EMr
͐KG 1527 1582 O DcM[ƘV] 211000 ͐Ked
@@
쑽d 1651 1693 ]5ʉ ]˖{[pl쑽ˎ] 2@@ ΒJ
gL 1561 1625 ]4ʉ ]l B[ƘVxc] 142000 g쌳t
ߊ}i 1553 1631 3000
Ɏ 1409 1472 Vv {[ikߍ]] ɍ
ɍ 1563 1609 ]3 Qcዷ ]˖{[lˎ] 92000 ɍg
ɍm 1572 1622 ]4ʉ ]O ]˖{[{Ôˎ] 123000 ɍg
ɍ 1615 1675 ]˖{[{Ôˎ] 127000 ɍL
1565 1634 h 㐙i[ƘVɓ] 11000 cL
@@
vdV 1660 1720 ]4ʉ ]a ]˖{[֏hˎ] 6@@ vLV
q 1570 1615 ]˖{[|] 5000
qr \v [ƘV] 9000 q
IR 1550 1631 [ƘV] 15000
cV 1564 1609 } 12000 cE
c 1568 1623 ]4ʉ }O ]˖{[ˎ] 523000 c@
cꐬ 1571 1656 [ƘV] 14700 d
cpj 1616 1672 ]5ʉ MZ jg[ƘV] 3000 ߓp
KR꒼ 1578 1636 ]˖{[Vˎ] 13000
@@
㓡MN 1556 1614 O [{] 3000 ڏdO
ܓ׏d 1558 1629 y[ƘV|] @@ 1100 ܓ
s 1557 1600 ]5ʉ ےÎ LbGg[Fy] 24@@
ߓGp 1573 1612 ]˖{[ɒJˎ] 1@@ ߓGp
@@
1614 1697 ]˖{[ˎ] 1@@
O}F 1538 1575 Rq cM[y叫] 1710 O}Ջg
O}珹 1585 1639 ]5ʉ ɓ 쒉[ƘVc] 15000 O}g
O}S 1610 1680 ]5ʉ B ]˖{[@ԓ] 7000 O}珹
O}P 1647 1704 ]5ʉ \o ]˖{[ԓ] 6500 O}S
1572 1636 ]4ʉ ]y ]˖{[VOˎ] 122500 d
1587 1662 ]4ʏ ] ]˖{[Vlˎ] 123000
䒉d 1591 1648 ]5ʉ ]˖{[ԓ] 5500 i䒼
{d 1630 1693 ]5ʉ Eq卲 ]˖{[Еs] 1@@ ѐM
1554 1583 ׈ DcM[R] 178000
Gj 1563 1646 zO ŏ`[ƘVR] 17000 j
d 1559 1595 ]5ʉ WH LbG[ng] 2000
|` 1560 1633 ]4ʏ Ev LbGg[ˏ] 545800 |`d
X 1539 1588 ] LbGg[F{] 49@@ X
^cMV 1566 1658 ]5ʉ ɓ ]˖{[ˎ] 10@@ ^cK
j 1554 1600 ƍN 3000
@@
ˌ 1563 1631 ]5ʉ O B[ƘV] @25000 ˌG
zg` 1350 1410 Eq {[Ǘ̥zO] zgo
zg` 1352 1408 {[lzO] zgo
zg`d 1371 1418 q {[Ǘ̥zO] zg`
c 1624 1699 ]5ʉ o_ ]˖{[]˒s] 1000 c
`e 1582 1614 ŏ`[] 27000 ŏ`
M 1578 1639 DC ]˖{[g] 2000
V[ 1595 1649 ]5ʉ ]˖{[@ԓ] 4000 V
@@
YF 1577 1662 ]5ʉ ]˖{[狏] 6000 Ye
d 1556 1601 GH[ƘV] 2@@
c 1578 1615 l LbG 6000
zK 1597 1669 ]5ʉ jd[ƘV] 6000 zK
@@
֒ 1612 1698 ]5ʉ O ]˖{[{ˎ] 18700 X
@@
] 1611 1676 ]5ʉ ɗ\ jg[ƘV] 5000 ]䏮S
@@
g 1536 1603 ]5ʉ Ό [ƘV] 17000 g
|M 1591 1645 ]5ʉ R [ƘV] 3@@ |
cM 1442 1490 ]4ʏ Vv {[䋟Oዷ] cM
ԓ 1513 1585 ˎ F@[ƘVԏ] 3000 ˎe
ԏ@ 1567 1642 ]4ʉ LbGg[] 132200 Љ_
ɒB@ 1577 1629 ͎ [奐] 2@@ ɒB@
ɒB@d 1615 1671 | [] 22000 ɒB@
1719 1788 ]4ʉ ]a ]˖{[Vǔˎ] 57000 cӍs
c 1656 1708 ]5ʉ Ev ]˖{[tҔԥ֔ˎ] 3@@ c@
cc 1822 1870 ]2 [ ]˖{[R㌩E] 10@@
@@
Ϗ\ 1553 1634 Yq Ö[ƘV] 1@@ ⏼׏
ÓcM 1555 1582 q DcM[a] 65000 DcMs
Óc 1602 1648 } [ƘV] 8000 Óc[
s}א 1555 1622 ]˖{[s] 6000 s}Gj
@@
L 1563 1633 ]5ʉ u ]˖{[Ôˎ] 123000 L
@@
y䗘 1573 1644 ]4ʉ ]吆 ]˖{[VÉ͔ˎ] 162000 y䗘
1556 1630 ]4ʉ a ]˖{[Ôˎ] 323950 Ս
1810 1863 ]˖{[vˎ] 53000
Q 1813 1895 ]4ʉ a ]˖{[Ôˎ] 323950 [
x~e 1455 1488 x~ {[쥍] x~t
ƍN 1542 1616 ]1 b ]˖{[Α叫R] L
G 1579 1632 ]1 Eb ]˖{[Α叫R] ƍN
jd 1644 1678 3 ]˖{[b{ˎ] 25@@ ƌ
jg 1646 1709 2 Eb ]˖{[Α叫R] ƌ
yq 1572 1637 R[ƘV] 11000
1570 1631 ]5ʉ y 쒉[ƘVJ] 38000
s 1804 1874 ]5ʉ b ]˖{[]˒s] 2500 яq
@@
1577 1617 ]5ʉ ]˖{[V] 26000
] 1560 1619 ]5ʉ R đ[ƘVđ] 30@@ L
1550 1619 l [ƘV] 13000 RHH
d 1562 1614 ]5ʉ 23000 d
1577 1641 ]˖{[ԑg] 2010
O 1578 1607 ]5ʉ đ[L] 1@@ i
RMg 1578 1642 ]5ʉ O ˔[ƘV] 2@@
1580 1657 ]4ʉ ]MZ ]˖{[ˎ] 357035
g 1576 1644 [ƘV] 11000
@@
OH 1576 1630 ]5ʉ LbGg[] 5@@ OHG
F 1548 1600 ꎁ[ƘV] 8000 F
@@
Ԗ[ 1555 1623 ]5ʉ u F쑽G[ƘV] 31000 Ԗ[K
є\ 1534 } [ƘV쓇] 5540
c퐭 1556 1628 匴N[ƘV] 2300 c퍂
@@
ur 1572 1641 R[ƘV] 17000 u
`v 1541 1601 ]5ʉ |`[ƘVF] 6@@ |`
eg 1542 1611 ]5ʉ v [ƘVR] 123000 ed
1560 1607 Ό GH[ƘV] 2@@ r
@@
[d 1557 1632 a RL[ƘV] 1@@
d 1557 1630 Og [ƘVO] 3@@ ʏg
1561 1624 ]3 Qcqv ]˖{[Lˎ] 515827 M
| 1815 1864 z їhe[ƘViƘV] 11314 їL
cd 1558 1635 ` 2000 cL
@@
c 1551 1597 ]5ʉ ɗ\ їP[] 12000 їA
kL 1200 1270 q{[]O]] k`
k 1303 1333 ]4ʉ ͎ q{[ɓ] k厞
ۉȐV 1611 1672 ]˖{[VÔˎ] 23@@ G
אa 1296 1342 g {[l] א
א얞 1378 1426 Ev {[Ǘ̥ےÎ] א엊
א쏟 1430 1473 Ev {[Ǘ̥ےÎ] א쎝V
א쐭 1466 1507 Ev {[Ǘ̥ےÎ] א쏟
א쒉 1563 1645 ]3 Qcz ]˖{[qˎ] 399599 א쓡F
x 1578 1604 ]4ʉ MZ ]˖{[]ˎ] 24@@ xg
1539 1613 a đ[] 11000 {[
{ 1652 1697 ]˖{[] 4000 {F
{ 1547 1623 LO ŏ`[ƘV{] 48000 @
{M 1538 1616 ]5ʉ n ]˖{[VÓˎ] 22000 {r
{ 1565 1637 ]5ʉ ]˖{[VFs{ˎ] 155000 {M
{d 1572 1647 ]5ʉ ˎ ]˖{[ۉˎ] @46300 {d
{x 1572 1649 ]5ʉ Og [ƘV{] @45200 {dx
@@
Oc 1551 1631 Δn [lg] 2@@ Oc
Oc 1562 1614 ]3 [ ]˖{[ˎ] 1192760 Oc
Oc 1578 1633 ]4ʉ ]\o LbGg[] 215000 OcƇA
Oc 1616 1645 }O ]˖{[ˎ] 1025020 Oc
Ocd 1741 1786 ]˖{[ˎ] 1025020
Ocd 1735 1753 ]˖{[ˎ] 1025020
Ocd 1729 1753 ]˖{[ˎ] 1025020
OcčL 1782 1824 ]˖{[ˎ] 1025020
Ocđ 1811 1884 ]˖{[ˎ] 1025020 OcčL
O쒷N 1527 1595 ]5ʉ An LbG[ƘVoΏ] 105000 O@N
vc 1558 1640 ד B[ƘV] 12502 vc
vcs 1580 1646 L [ƘVC] 7500 vcꐭ
NV 1550 1612 ]5ʉ F{[ƘV] 26000 䐳V
N 1555 1623 ]5ʉ Ό ]˖{[x{] 6000 e
1560 1624 ]4ʉ B ]˖{[Kˎ] 117000 vr
ƍL 1577 1601 V ]˖{[Rˎ] 1@@
^ 1577 1646 ]5ʉ Da ]˖{[ԓ] 7000 ^
Ǝ 1579 1592 ]5ʉ Ev ƍN 7000 M
g 1580 1607 ]3 F ]˖{[ˎ] 62@@ ƍN
P 1592 1683 ]4ʉ ]˖{[cˎ] 60@@ ƍN
Mj 1596 1662 ]4ʉ ]˖{[Vzˎ] 75000 ͓vj
1615 1707 ]3 Ez ]˖{[cˎ] 263296
YM 1591 1637 ]5ʉ ]˖{[˔ˎ] 63200 YvM
@@
OY׏t 1573 1652 ]5ʉ IB[ƘV] 8000 ؗ
d 1570 1621 ]5ʉ o_ IB[ƘVV{] 35000
M 1577 1636 ]5ʉ ͓ ]˖{[ڕt] 5000
@@
1813 1880 ]5ʉ WH ]˖{[Os] 300
d 1559 1633 ]5ʉ n ˔[ƘV] 1@@ Ldv
c@B 1534 1596 ɒB@[] 3@@ ɒBe@
ꐳr 1610 1681 ]5ʉ jg[ƘV] 7200 ㏟i
@@
їP 1553 1625 ]3 [ LbGg[VL] 1205000 ї
їi 1577 1615 LO LbGg[ߏO] 48000 їM
їG 1579 1650 3 Qcb B[R] 177856 c
ŏ` 1546 1614 ]4ʉ EoH ]˖{[R`ˎ] 57@@ ŏ`
X 1570 1634 ]4ʏ ]˖{[ÎRˎ] 186500
ꗢFM 1556 1615 An [ƘV] 18000 ]M
@@
@ 1571 1646 ]5ʉ An ]˖{[ڕtˎ] 12500 @
㏟i 1558 1623 z 쒉[] 6000
1647 1714 ]5ʉ z ]˖{[ԓkˎ] 1@@ qG
Ri 1529 1575 OYq cM[ƘV]K] 4@@ @
RL 1441 1499 Eq {[An] RL
RL 1546 1605 ]4ʉ y ]˖{[yˎ] 222600 RL
RNL 1549 1625 C y[ƘV] 2@@ RL
Rv 1570 1614 Eߑv y[ƘV] 4500 XK
1571 1629 q y[ƘVhя] 7000
R 1613 1667 ]5ʉ Cv ]˖{[ˎ] 3@@ R`
@@
GN 1574 1607 3 [ ]˖{[ˎ] 68@@ ƍN
@@
1658 1729 ]4ʉ ]x͎ ]˖{[] 1000 Rǒ[
c 1488 1550 cM[y叫] 3000 @
c 1554 1635 ]˖{[s] 5000 cj
cR 1649 1729 ]5ʉ ]˖{[O] 5500 cq
c 1734 1790 ]5ʉ } ]˖{[O] 9500 ch
l 1550 1596 LbG[ƘV] 5@@
@@
琭i 1549 1607 ]5ʉ ɒB@[奈֏] 2@@ ɒB@
@@
e 1554 1626 ]5ʉ ]˖{[Fˎ] 53500 e
ac` 1147 1213 q q{[ʓ] {`@
nӏ@j 1579 1655 ]5ʉ } ]˖{[Slg] 3700 nӎj
nɑF 1555 1595 q卲 LbG[ƘV{] 35000

@